Östersunds Kakel Service Östersunds Kakel Service

Flytspackling

Flytspacklingar är ett område vi har spetskompetens på. Vi äger en egen pump som spacklar 4 ton i timmen. Med en 45m lång slang kan vi pumpa upp till fem våningar högt. Flytspackel är idag det vanligaste sättet att jämna av golv med.

 När man vill lägga in golvvärme använder man med fördel flytspackel som då fungerar som ett element. Fördelen med att flytspackla är att man får en yta klar att lägga golv på.