Östersunds Kakel Service Östersunds Kakel Service

Betongarbeten

Vi utför alla typer av betongarbeten med stor precision, från små lagningar i hus till gjutningar av grunder, ladugårdar, mm. Vi har tillsammans över 60 år av erfarenhet av betong. Även putsning och murning ingår i våran kometens.